Turkish-English translations for tur:

touring, tour, tours · round · lap · ride · run · trip · turn · circuit · cruise · kind · class · sort · race · sort of · kind of · order · other translations

tur touring, tour, tours

Yalnız, bu bir yasa dışı tur değil çünkü o insanlar turist değil, bizim ailemiz.

Except this isn't an illegal tour because these people aren't tourists, they're our family.

Bu çıkmak değil bu bir tur.

It's not a date. It's a tour.

Bu tur ne kadar sürüyor?

How long is this tour?

Click to see more example sentences
tur round

Bir iki tur için güzel bir gün.

It's a beautiful day for a round or two.

İkinci tur için hazır mısın?

You ready for round two?

Pekâlâ, bir tur daha.

All right, one more round.

Click to see more example sentences
tur lap

Gerçi bundan bir saniye daha hızlı bir tur oldu.

Here, though, that was one second a lap faster than this

Harry'nin yeni pilotu var ve bir kaç tur sonra arabaya ihtiyacı olacak.

Harry's got a new driver and he needs a car for a few laps.

Ve bu aşağı başka bir tur.

And that's another lap down.

Click to see more example sentences
tur ride

Bir tur daha ister misiniz?

Do you want another ride?

O zaman bir tur atalım.

Then let's go for a ride.

Bir tur ister misin?

Want to take a ride?

Click to see more example sentences
tur run

Bayım, dokuz yıldır, hiç böyle bir tur görmedim. Hiç.

Mister, in nine years, I've never seen a run like that.

Hadi bir tur daha yapalım.

Let's do another run.

Şu garip tur şirketini yönetiyor.

She runs that weird tour company.

Click to see more example sentences
tur trip

Bu büyük bir tur.

It's a big trip.

Kişisel bir tur için bir Valkyrie kullanmak?

Using a Valkyrie for a personal trip?

O gezi iki tura değerdi.

That trip was worth two tours.

Click to see more example sentences
tur turn

Bir tur bana ver.

Give me a turn.

Sadece bir tur ve

Just one more turn and

Son tur, Russ.

Last turn, Russ.

tur circuit

Kısa bir tur!

Short circuit!

Tur bizi kuzeye götürüyor.

Circuit takes us north.

tur cruise

Bir kaç hafta önce jerry ve ben bir tura katıldık.

A couple of weeks ago Jerry and I took a cruise together.

tur kind

Bir tür tur, Kuzey Turu restoran turu, gerçekten iyi restoranlar var.

It's kind of a tour, tour of the North, restaurant tour, really good restaurants.

tur class

Sanki bir tur gibi, küçük bir keyif turu: birinci sınıf bir otelde kalmak, hoş bir yemek yemek, güzel bir bardak şarap içmek, büyük kardeşimi görmek.

It's sort of a more like a tour, a little tour of pleasures: stay in a first-class hotel, eat an agreeable meal, drink a nice glass of wine, see my big brother.

tur sort

Sanki bir tur gibi, küçük bir keyif turu: birinci sınıf bir otelde kalmak, hoş bir yemek yemek, güzel bir bardak şarap içmek, büyük kardeşimi görmek.

It's sort of a more like a tour, a little tour of pleasures: stay in a first-class hotel, eat an agreeable meal, drink a nice glass of wine, see my big brother.

tur race

Bu yarış sadece tek tur çocuklar.

The race is only one lap, guys.

tur sort of

Sanki bir tur gibi, küçük bir keyif turu: birinci sınıf bir otelde kalmak, hoş bir yemek yemek, güzel bir bardak şarap içmek, büyük kardeşimi görmek.

It's sort of a more like a tour, a little tour of pleasures: stay in a first-class hotel, eat an agreeable meal, drink a nice glass of wine, see my big brother.

tur kind of

Bir tür tur, Kuzey Turu restoran turu, gerçekten iyi restoranlar var.

It's kind of a tour, tour of the North, restaurant tour, really good restaurants.

tur order

Geçen ay, üçüncü tur için emirlerimi aldım.

Last month, I got orders for a third tour.