tutulan

Tanrım, iyi! iyi iş. şimdi dışarı çık ve onları buradan uzak tut.

Oh, good! Good work. Now go back out there and keep them away from here.

Tamam. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, tut, düş, yakala

Okay. One, two, three, four, five, six Seven, grab, drop, catch

Ama sonra onu burada tutmak için yapabileceğim bir şey yok.

But after that, there's nothing I can do to keep her here.

Sadece gözlerini kapat ve elimi tut, sana harika bir şey göstereceğim.

Just close your eyes and hold my hand, I'll show you something wonderful

Bir, iki, üç, dört, beş, altı yedi, tut, düş, yakala

One, two, three, four, five, six Seven, grab, drop, catch

Sen ne dersen de, benim işim onu hayatta tutmak ve yardımına ihtiyacım var.

Say what you will, my job is to keep him alive, and I need your help.

Çünkü baban Sadece onu bizden uzak tut, tamam mı?

Because your dad has just keep him away from us, okay?

Hayır, o değil, o değil. Tut onu!

No, not that one, not that one.

Buraya gel ve benim için tut lütfen.

Come around here and hold this for me, please.

Gözlerini açık tut ve dikkatli ol, tamam mı?

Just keep your eyes open and be careful, okay?