uçağı

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi uçak var.

There are one, two, three, four, five, six, seven.

Yapmak istediğim tek bir uçak ve yalnızca tek bir kişi için

Only one plane I want to make And for only one person

Hayır. Ciddiyim, aşağıda bizi özel uçağa götürmek için bir araba bekliyor.

No, seriously, there's a car waiting downstairs to take us to a private plane.

Teşekkür ederim, Doktor Albay, bu uçak hakkında bize bir şey söyleyebilir misiniz?

Thank you, Doctor Colonel, can you tell us anything about this plane?

Dinle."Senin gibi güzel bir kız böyle bir uçakta ne yapıyor?

What's a nice girl like you doing in a plane like this?

Ne, bu özel bir uçak değil mi?

What, this is a private plane, right?

Bu çok heyecan verici daha önce hiç özel uçağa binmemiştim.

This is so exciting. I've never been on a private plane before.

Bak, bir kitap okudum. Düşen bir uçak hakkında bir hikâyehikâye.

I read this book, a story about a plane that was going down.

O uçakta bir adam var. Benim için çok önemli biri ve sanırım senin için de.

There is a man on that airplane that is very important to me and, I think, to you.

Tamam kuzeye dön ve bizi eve götür, uçak senin.

All right, turn us north. Take us home. Your plane.