Turkish-English translations for uçar:

flying · flight · other translations

uçar flying

Artık etrafta uçmak yok, yalan söylemek yok. Aslında tam olarak öyle değil Sorun değil.

So, no more flying around, no more lying. OK, no, that's not exactly It's fine.

Ama bir daha uçmak yok.

But no more flying.

Ben ve benim arkadaşlar uçmak, büyük metal kuşla.

Me and me friends fly, fly in great metal bird.

Click to see more example sentences
uçar flight

Uçmak için ne güzel bir gün değil mi?

It's a lovely day for a flight, yes?

Bunlar uçmak için değiller. Gigantoraptor uçamazdı.

These aren't for flight Gigantoraptor couldn't fly.