uçurum

Neden kilise ve bilim arasındaki ya da bilim ve din arasındaki bu bariz uçurum bugün ortaya çıktı?

Why this apparent rift between the church and science or between science and religion emerged today?

Belki bir patika, eski bir yol ya da bir uçurum çevresinde bir yol vardır.

Well, maybe there's a hiking trail, or an old road or some other way around the cliff.

Bu bir tepe değil Vince, bu bir uçurum.

That ain't a hill, Vince, that's a cliff.

Bak, hayvanlar ve insanlar arasında bir uçurum vardır.

You see, there's this gap between animals and humans.

O zaman fark etmemiştim ama o an, aramızda bir uçurum oluşturdu.

I didn't realize at the time, But that moment created a rift between us.

Tanrım, Diane, senin ve babanın arasında bir uçurum yarattım.

Christ, Diane, l-I created a rift between you and your father.

Burada bir ağaç var bir de uçurum var.

I There are trees here. And a cliff.

Bu uçurum için çok uzun.

Too long for this cliff.

Bu bir uçurum!

That's a cliff!

Sörf, dalma, gökyüzü dalışı, timsah güreşi, uçurumdan atlamak.

Surfing, scuba diving, sky diving, alligator wrestling, cliff jumping.