uğraşıyor

Ona, onu ne kadar çok sevdiğini ve ona geri dönmek için ne kadar çok uğraştığını anlatacağım.

Tell her how much you loved her And how hard you fought to get back to her.

Onunla uğraşmak için hala zaman var.

There's still time to deal with it.

İnan bana Gil tam bir yılan ve benimle uğraşmak için mükemmel bir yol bulmuş.

Trust me. Gil is a snake and he's found the perfect way to mess with me.

O da bilimle uğraşıyor, yani çok akıllı ve çok da güzel ve.. .

She's also a scientist, so she's very smart and pretty and.. ..

Bir kez olsun, hepimiz bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Daha büyük.

For once, all of us are trying to do something bigger

Bana sanki Robbie eve bir şey getirdi gibi geliyor ve o benimle uğraşıyor.

I feel like Robbie brought something into the house and it's It's messing with me.

Burada çok tehlikeli bir katille uğraşıyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var.

We're dealing with a very dangerous killer here and we need your help.

Burada tam olarak ne ile uğraştığımızı bilmek istiyorum.

I want to know exactly what we're dealing with here.

Uğraş ve beni bul.

Try and find me.

O en azından uğraşıyor.

At least he's trying.