uğradım

Biliyor musun, ben daha sonra tekrar uğrarım.

You know what, I'm gonna come back later.

Tabii hayal kırıklığına uğradım ama bu boşanma gibi bir şey değil.

Of course. You know, I'm disappointed, but it's not like it's a divorce.

Ben geçen gece için özür dilemek için uğradım sadece.

I just, uh, I came by to apologize for last night.

Haftada sadece bir kez uğrar, ama bu gece onun gecesi değil.

He only comes by once a week, and tonight ain't his night.

Evet, bu gece ararım, ya da uğrarım.

Yes, I'll call tonight or come by.

Sadece bir merhaba demek için uğradım. Herşey için teşekkürler.

I just stopped by to say hello thanks for everything

Biraz hayal kırıklığına uğradım ama ben bir yetişkinim.

I'm a little disappointed, but I'm an adult.

Dün gece senin farklı bir yanını gördüm ve hayal kırıklığına uğradım.

I saw a different side of you last night. And I'm disappointed.

Biliyorum bu biraz aptalca gelecek ama biraz hayal kırıklığına uğradım.

I know this sounds ridiculous, but I'm a little disappointed.

Belki daha sonra tekrar uğrarım.

Maybe I'll come back later.