uyanıksın

Niye hâlhâlâ uyanıksın sen?

Why are you still awake?

Sen hala uyanıksın.

You're still awake.

Hayır, sen uyanıksın.

No. You're awake.

Peki ya sen nasıl uyanıksın?

Well, how are you even awake?

Hey bak şuna! Uyanıksın.

Hey, look, you're awake.

Carter, şu anda uyanıksın.

Carter, you're awake now.

Komutan Chakotay, Sen uyanıksın.

Commander Chakotay, you're awake.

Sen uyanıksın, panda.

You're awake, panda.

Ne kadar uyanıksın sen.

How shrewd you are!

Düş görüyorsun ama uyanıksın.

You're dreaming, but you're awake.