uygulayıcılarıyla

Elektronik, izleme, istihbarat toplamak yerel kanun uygulayıcılarıyla işbirliği yapmak.

Electronics, surveillance, intelligence gathering, cooperation with local law-enforcement.