Turkish-English translations for uyuşturucu:

drug · narcotic · crack · junk · stuff · opiate · anesthetic · other translations

uyuşturucu drug

İşte sen de, ben de uyuşturucuları bu yüzden seviyoruz ve aynı zamanda bu yüzden o tabloyu geri veremem.

That is why you and I love the drugs and that is also why I cannot give that painting back.

O uyuşturucu yapan bir seri katil.

He's a serial killer who makes drugs.

Uyuşturucu satışıcı olmak aslında zor bir iş.

Being a drug dealer is actually hard work.

Click to see more example sentences
uyuşturucu narcotic

Uyuşturucu işleri, silahlı soygun "ve şu anda cinayetten aranan bir firari.

Narcotics, armed robbery, and currently a fugitive from justice for murder.

Bölgede yeni bir uyuşturucu var ve bizim yeni narkotik saha kitine ihtiyacımız var.

There's a new drug in the precinct, and we need updated narcotics field kits.

Yalnızca uyuşturucu için geldim ben.

I'm just here for the narcotics.

Click to see more example sentences
uyuşturucu crack

Birisi onu uyuşturucu için dört kez mi vurmuş?

Somebody shot him four times over crack?

Ulusal Güvenlik ve uyuşturucu aynı cümlede mi kullanılıyor?

National security and crack cocaine in the same sentence?

Striptizci, uyuşturucu fahişesi, market paketçisi yok, hayır, o çok asil bir meslek.

Uh, stripper, crack whore, grocery bagger? No, no, that's a noble profession.

Click to see more example sentences
uyuşturucu junk

Uyuşturucu, abur cubur, kamera, cep telefonu.

Dope, junk food, cameras, cell phones.

O uyuşturucuya bağımlı, ama ben de ona bağımlıyım.

She's hooked on junk but I'm hooked on her.

Kimseye söylemeyin ama Nina'nın uyuşturucu sorunu var.

Don't tell anyone,but Nina's got problems with junk.

Click to see more example sentences
uyuşturucu stuff

Bütün bu uyuşturucu malzemeleri de ne?

What's all this fucking drug stuff?

Fahişelik, uyuşturucu, tüm bu iyi işler!

Prostitution, drugs, all that good stuff.

Bilirsin işte, rock star işleri. Fahişeler, uyuşturucu.

Oh, you know, usual rock star stuff: hookers, drugs.

uyuşturucu opiate

Uyuşturucu testinde marihuana, kokain ve afyon bulunmuş.

Tox screen: Negative for marijuana, cocaine, opiates.

Sintag sentetik bir uyuşturucu.

Sintag is a synthetic opiate.

Brendan uyuşturucu alamaz çünkü.

Brendan can't take opiates.

uyuşturucu anesthetic

Pilot, herhangi bir uyuşturucu var mı?

Pilot, is there any kind of anesthetic.

Sana herhangi bir uyuşturucu veremem.

I can't give you any anesthetic.