uyuşturucusudur

Lakin geleneksel olarak müzisyen ve şair uyuşturucusudur.

But traditionally it's the drug of musicians, and poets