uyuşukluk

Mide bulantısı, uyuşukluk, geceleyin terleme, kabızlık, ishal bulanık görme, susuzluk.

Nausea, drowsiness, night sweats, constipation, diarrhea, blurred vision, thirst.

Yan etkileri uyuşukluk, baş dönmesi, baş ağrısı ve bitkinlik.

Side effects include drowsiness, dizziness, headache and fatigue.

Yan etkileri, uyuşukluk soğukluk, sıkıntı ve bulanık görme.

Side effects include drowsiness, apathy, agitation and blurred vision.

Hırsızlar ve yankesiciler, insanlığın tortuları Hepsi sığ, sarhoş bir uyuşukluk içinde bir arada.

Thieves and cutpurses, the dregs of humankind, all mixed together in a shallow, drunken stupor.

Baş dönmesi, uyuşukluk veya yönelim bozukluğu?

None dizziness, drowsiness or disorientation?

Hadi Struthers, uyuşukluğu bırak.

Come on, Struthers, stop loafing.

Uyuşukluk yok, eğilme yok.

No slouching, no leaning.

Baş ağrıları, çarpıntılar, uyuşukluk, sindirim sorunları?

No headaches, palpitations, sluggishness, indigestion? No.