uzat

Uzayın tehlikeli bir yer olduğu bir sır değil.

It's no secret that space is a dangerous place.

Hadi, biraz daha uzan bebeğim.

Come on, a little more, baby.

Bu çok uzadı ve ben de çok yoruldum.

It's gone too far and I'm so tired.

Sadece uzan ve rahatla.

Just lie down and relax.

Ve şimdi yere uzan.

And now lie down.

Ama bu çok fazla uzadı,

But it's just it's gone too far,

Ve her neyse. O tekrar el uzattı ve beni bu gece yemeğe davet etti.

And, anyway, she reached out again and invited me for dinner tonight.

Şimdi uzan ve uyu.

Now lie down and sleep

Diğer elini de uzat.

The other hand too.

Hayır, bu çok uzadı.

No, this has gone too far.