Turkish-English translations for uzay:

space · outer space · aerospace · universe · world · other translations

uzay space

Evet, ama uzay gerçekten, gerçekten büyük.

Yeah, but space is really, really big.

Zaman ve uzayda seyahat ederim.

I travel. Through time and space.

Pekâlâ, bir uzay geçidi var.

Well, there's a space gate.

Click to see more example sentences
uzay outer space

Bu şey de ne, bir çeşit dış uzay golf topu mu?

What is this thing, some outer space golf ball?

Ben uzaydan gelen bir robotum!

I'm a robot from outer space!

Dış uzayda başka bir gün daha.

Just another day in outer space.

Click to see more example sentences
uzay aerospace

Eğer ki bir haber olursa uzay sanayiinde Özellikle bu hafta, söyle bana.

If there's any news in the aerospace industry, especially this week, tell me.

Ve bir de Uzay ve Havacılık Müzesi ve Ulusal Galeri var.

And, well, there's the Aerospace Museum and the National Gallery.

Ryan, Bay K. jet itişli laboratuvarları olan başarılı bir uzay mühendisidir.

Ryan, Mr. K's an accomplished aerospace engineer with the jet propulsion labs.

Click to see more example sentences
uzay universe

Uzay ve evren hakkında düşünmekten nefret ediyorum.

I hate thinking about space and the universe.

Ben Buzz Işıkyılı, Uzay Polisi, Evren Muhafaza Birliğinden.

I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.

Kusursuz, ebedi, evrensel bir uzay

Perfect timeless universal space

uzay world

Uzaydaki astronomik bir vücut için bu bir dünya rekoru.

This is a world's record for an astronomical body in space.

Uzay ile bu iki parçacık dünyaları arasında eğrilmiştir.

The space between these two brane worlds is warped.

Voztech'e hoş geldiniz. Dünyanın birinci uzay teknoloji fabrikası ve silah üreticisi.

Welcome to VozTech, the world's premier space technology and weapons manufacturer.