Turkish-English translations for uzaylı:

alien · space · extraterrestrial · other translations

uzaylı alien

Benim adım B.O.B., ve biz en iyi arkadaş olacağız çünkü Sen bir uzaylı oyuncak ayısın ve ben seni sevdim ve

My name is B.O.B., and we're going to be best friends now because you're an alien teddy bear and I love you and

Yani sence o da uzaylı?

Do you mean he's an alien, too?

Çok yazık ki o bir uzaylı.

Too bad he's an alien.

Click to see more example sentences
uzaylı space

Dün gece için üzgünüm, uzaylı kardeşim.

Sorry about last night, space brothers.

Orada hiç uzaylı palyaço var mı?

Are there any space clowns out there?

Evet. Uzaylılar hakkında değilmiş.

Yeah not about space aliens.

Click to see more example sentences
uzaylı extraterrestrial

Bugün UFO Mania"de, uçan dairelerle uzaylı pilotları var.

Today on UFO Mania: Flying saucers and their extraterrestrial pilots.

O uzaylı bir soydandı ama insan benzeri bir ırktı.

He was of extraterrestrial ancestry, but a human-like race.

Hayır, salak. Uzaylılar.

No, silly, extraterrestrials.