Turkish-English translations for vahşi:

wild · savage · violent · brutal · fierce · wilderness · ferocious · vicious · brute · feral · barbarian · heathen · bestial · uncivilized · other translations

vahşi wild

Bence o oldukça hoş biri fakat vahşi ve çılgın bir çocuk gibi görünüyor.

I think he's really cool, but he just seems like a wild and crazy boy.

Evet, beni tanırsın, Jimmy. Ben vahşi bir kadınım.

Well, you know me, Jimmy, I'm just a wild woman.

Ben vahşi bir kuşum.

I'm a wild bird.

Click to see more example sentences
vahşi savage

Tabii ki o tam bir vahşi ama hayatta olan en iyi katillerden biri.

He's a savage, of course, but he's one of the finest killers alive.

Seni aradı "soylu bir vahşi".

He called you "a noble savage".

Ne de olsa bir vahşi değilim.

After all, I'm not a savage.

Click to see more example sentences
vahşi violent

Bu, diğerlerinden çok daha vahşice işlenmiş bir cinayet.

This is a far more violent murder than the others.

Hayır, vahşi bir adamla sorunu olan bir kadını.

No a woman in trouble with a violent man.

Vahşi bir cinayet, onun sitili değil.

Violent murder just is not his style.

Click to see more example sentences
vahşi brutal

Ne çeşit bir insan böylesine vahşi bir cinayeti işleyebilir.

What kind of person would commit such a brutal crime?

Evet, gerçekten çok vahşi bir cinayet.

Oh, yes, it was, very brutal murder.

Vahşi, aptalca bir oyun.

This is a brutal game.

Click to see more example sentences
vahşi fierce

Gökyüzü Mavi, Hayvan Vahşi, Rüzgâr Şiddetli, vesaire.

Sky blue, animal fierce, wind violent, etc.

Çok güçlü ve çok vahşi bir robot. Ben bile ondan korkuyorum.

A robot so fierce, so powerful even I'm afraid of him.

Vahşi ve büyüleyici bir savaşçı tanrıça olmak yasadışı değil!

It's not illegal to be a fierce and ravishing warrior goddess.

Click to see more example sentences
vahşi wilderness

Dışarıda kocaman vahşi bir doğa var Bay Wade, ama büyük bir operasyondur.

It's a big wilderness out there, Mr. Wade, but this is a big operation.

Ülkenin en eski ve en güzel vahşi doğa alanlarından biri.

One of the nation's oldest and most beautiful stretches of wilderness.

Bu bir vahşi doğa terapi programı.

It's a wilderness therapy program.

Click to see more example sentences
vahşi ferocious

Bu vahşi rüzgârları oluşturan başka bir şey olmalı.

Something else must be creating these ferocious winds

Yaşlı bir adamla, Kibirli ve vahşi bir adam.

Against an old man, a proud and ferocious old man.

Demek, o yırtıcı bir vahşi değil.

So, he's not a ferocious beast?

Click to see more example sentences
vahşi vicious

Biliyorum kötü bir şey yaptım. Ama o vahşi bir hamster'dı.

I know it was bad, but this was a vicious hamster.

Hiç bu kadar vahşi bir saldırı görmedim.

I've never seen such a vicious attack.

Amerika acımasız ve vahşi bir yere dönüştü.

America Has become a cruel and vicious place.

Click to see more example sentences
vahşi brute

Ve sen sen bilirsin, sen vahşi ve kaba herneysen işte.

And you.. you know, you're that brute and, rough.. Whatever.

Senin gibi bir vahşi için.

For a brute like you.

Çin'de zalim ve vahşi bir köpek balığı yaşarmış.

There lived in China a brute and cruel shark.

Click to see more example sentences
vahşi feral

Kadın aynı bir vahşi hayvan gibi!

Woman is like a feral animal!

Dikkat et. Vahşi olabilir.

Careful it might be feral.

Merhaba Vahşi Peter.

Hello, feral Peter.

Click to see more example sentences
vahşi barbarian

'Çünkü ben bir vahşi değilim.

'Cause I'm not a barbarian.

Vahşi ve barbar, tüm İngilizler gibi.

Violent and barbarian, like all Englishmen.

Diğer İngilizler gibi vahşi bir barbar.

A violent barbarian, like all Englishmen.

Click to see more example sentences
vahşi heathen

Kana susamış vahşiler değiller, değil mi Kılavuz?

They're not bloodthirsty heathens, are they, Pilot?

Dinsiz bir vahşi o.

He's a heathen savage.

Bırakın beni, bırakın beni vahşiler!

Unhand me. Unhand me, you heathens!

vahşi bestial

Tüm bunlar sadece bir aldatmaca vahşi hayvanı gizleyen bir maske.

All this is just a pretence, a mask covering a bestial animal.

Bir plak nasıl vahşi olabilir?

How's that, a bestial record?

vahşi uncivilized

Vahşi ve medeniyetsiz anlamına geliyor.

It means savage and uncivilized.