vasisi

Bayım, bu çocuğun yasal vasisi kim?

Sir, who is this boy's legal guardian?

Onun yasal vasisi değilsin.

You're not her legal guardian.

Vasisi olarak, onu geri getir!

As her guardian, bring her back!

Ve şimdi de vasisi mi olmak istiyorsun?

And you want to be his guardian now?

Onların yasal vasisi ben değilim canım.

I'm not their legal guardian, honey.

Ve?" Yasal vasisi olması için çok genç.

And?" She's too young to be his legal ward.

Onların vasisi, koruyucusu olarak bu benim sorumluluğum altındadır.

As their guardian and protector, that's my responsibility.

Ben onun vasisi değilim.

I'm not her guardian.

Onun yasal vasisi misini?

You're his legal guardian?

Onun vasisi de benim.

I'm his legal guardian too.