verdim

Tamam önce iyi haberleri vereceğim ama o kadar da iyi değil, ama kötüden daha iyi.

Okay, I'll give you the good news first, which is not that good, but it's better than the bad.

Peki, teşekkür ederim, ama size söz veriyorum, bu kocaman bir şey olmayacak çünkü bir şey olmayacak.

Well, thank you, but I promise you, it's not going to be huge because nothing is going to happen.

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Her şey için özür dilerim ama söz veriyorum bu son soru.

I'm sorry to do this to you right now, but last question, I promise.

Buraya gel, sana bir şey vereceğim.

Come here, I got something for you.

Sana bir şey verdim, ben de bir şey isterim.

But now that you have something, I want something.

fakat sana vereceğim bir şey daha var.

But I have one more thing to give you.

Sana bir şey vereceğim. Buraya gel.

I got something for you, come here.

Şimdi ben de sana bir şey vereceğim.

Now I too will give you something.

Sana bir şey vereceğim, büyük bir şey.

I'll give you something, something big.