verenim

Ben Joey Donner, Padua Lisesi penguenlerinin oyun kurucusu ve bir sonraki en iyi poz verenim.

I'm Joey Donner, quarterback of the Padua High Penguins, and I'm the next Biggest Poser.

Ben özel biri değilim ama bir anneyim, oy verenim ve Amerikalıyım.

Now I'm nobody special, but I'm a mother and a voter and an American.

Bu benimle verenim arasında Dr. Shepherd.

That is between me and my employer, Dr. Shepherd.

Ben verenim.

I'm the employer.

Gelecekteki eski verenim.

My future former employer.