Turkish-English translations for verilmiş:

given · set · dedicate · other translations

verilmiş given

Bunun için çok çalışman lazım. Ama bana çok iyi bir fikir verdin sana çok teşekkür ederim.

You're gonna have to work very hard, but you've given me a very good idea, and I thank you.

Hiç ona bir şans verdin mi?

Have you ever given him one chance?

Onlara her şeyi verdin!

You've given them everything.

Click to see more example sentences
verilmiş set

Sadece bana bir kaç saat vermek Biz onu tüm dünya aşağı ayarlayın önce.

Just give me a few hours before we set the whole world down on her.

Her saat, Her öpücük Ateşe verdiğimiz her anı

Every hour, every kiss, every memory we set on fire,

Bana plastik bir tavla takımı verdi!

Gave me a plastic backgammon set!

Click to see more example sentences
verilmiş dedicate

Benim kısa konuşmamdan sonra Piskopos Norman ödülü Bay Thompson'a verecek.

After my brief dedication, Bishop Norman will present Mr. Thompson with the award.

Çok beğenilen, kalplere sıcaklık veren destanımı cesur dostum Ear-rik'e ithaf ediyorum.

I dedicate my much-applauded heartswarming saga ta my brave friend Ear-rik.