Turkish-English translations for veya:

or · and · other translations

veya or

Senin kim veya ne olduğunu bilmiyorum ama yardımına ihtiyacım var.

I don't know who or what you are, but I need your help.

Hayır, bu evet veya hayır sorusu.

No, it's a yes or no question.

Ve burada çalışıyor veya belki de Eskiden burada çalışıyordu.

And he works here, or maybe maybe used to work here.

Click to see more example sentences
veya and

Masum veya, vardır, ve her zaman olmuştur tek bir nedeni öldürmek için para.

Innocent or no, there is and always has been only one reason to kill: Money.

Şimdi o öldü ve ben üzgün veya kızgın değilim.

Now he's dead, and I'm not sad or angry.

Sen bir aynasızsın, Stanley. Yargıç veya jüri değil.

You're a copper, Stanley, not a judge and jury.

Click to see more example sentences