vuruldu

Çünkü onu önce o vurdu. bunun ne olduğunu görüyor musunuz? bunun ne olduğunu biliyor musunuz?

Because she shot at him first! You see what that is? You know what that is?

Belki de gerçekten iyi bir çocuktur ama en azından bir kere de olsa Bob'a vurdu.

Yeah, well, maybe he is a really good kid, but he still hit Bob at least once.

Hadi, iyi bir vuruş daha.

Come on. One more good one.

Hadi, hadi, ya beni hemen şimdi vur, ya da silahını indir.

Come on, come on, shoot me now, or put down the gun.

Ve bayanlar ve baylar, işte büyük vuruş.

And ladies and gentlemen, here is the big one.

Hadi, vur ona!

Come on, get him!

Bence erkek arkadaşın o küçük kızı vurdu ve sonra da kaçtı.

I think your boyfriend shot that little girl and then he ran off.

Çünkü bir silahı vardı ve beni vurdu.

Because she had a gun and shot me.

Sorun ne tatlım beni tekrar vurmak ister misin?

What's the matter, sweetie, you wanna shoot me again?

Şimdi onu dışarı çıkar ve vur ya da ben yaparım.

Now bring her outside and shoot her, or I will.