yöntem

Artık o da bir baba. Çocuk yapmak için mükemmel bir yöntem.

Now he's a Father, which is a great way to have a kid.

Ben de. En iyi yöntem bu.

So do I. It's the best way.

Bu senin yöntemin değil.

This isn't your way.

Bu da bir yöntem.

It's the way it is.

Bu çok hassas bir yöntem, ve her zaman başarılı olmaz.

It's a very delicate process, and it's not always successful.

Onların yöntemi bu değil.

That is not their way.

Charlie, ona daha iyi bir yöntem göstermek istemedin.

Charlie, you didn't wanna show him a better way.

Ve eski yöntemler değil mi?

And the old way isn't?

Bu bir yöntem

That's one way

Artık standart bir tedavi yöntemi değil ama denemeye değer.

It's not standard treatment anymore, but it's worth a try.