yünü

Daha fazla çelik yünü istedim.

I just wanted more steel wool.

Sınırlı sayıda üretilen alpaka yünü el yapımı bir halı bu!

This is a limited edition alpaca handmade Stark rug.

Bu metal yünü değil mi?

That's steel wool, isn't it?

Evet, kaya yünü deniyor.

Yeah, it's called rock wool.

Bu antilop yünü.

It's antelope wool.

İzlanda koyunu yünü.

Icelandic sheep wool.

Hayir. izlanda koyunu yünü.

No. No? Icelandic sheep wool.

Koyun yünü gibi.

Like sheep's wool.

İngiliz dokuma yünü.

English worsted wool.

Bu iplikler Berber yünü.

The fibers are Berber wool.