yüzüğü

Ama bence çok güzel bir yüzük. Bana verdiğin için çok teşekkür ederim.

But I think it's a nice ring.. and thank you for giving it to me.

O yüzüğü ne kadar çok sevdiğini biliyorum o yüzden iyi bir şey yapmak istedim.

Well, I know how much you love that ring and I wanted to do something nice.

Annen bize uygun bir düğün istediğinden beri sen uygun bir yüzüğü ve uygun bir teklifi hak ediyorsun.

Since mama wants to give us a proper wedding, you deserve a proper ring and a proper proposal.

Güzel bir yüzük, ama sana bir şey göstereyim.

It's a nice ring, but let me show you something.

Ne güzel bir yüzük.

What a beautiful ring.

Lütfen bu yüzüğü geri al.

Please take this ring back.

Ve o bana bir yüzük verdi.

And he he gave me a ring.

O zaman neden bana bir yüzük verdin?

Well, then, why did you give me a ring?

Sadece bir kaç kez görüştük, ve sen bana yüzük veriyorsun?

We've met just a few times and you give me a ring?

Kız arkadaşım geliyor olacak. ve bende bu yüzük var.

My girlfriend will be coming, and I have this ring.