yüzünden

Ve bu yüzden, genç ve çılgınca bir şey yapmak istedim, bunu yapmak istediğim tek kişi de sensin.

And so I wanted to do something young and crazy. And you're the only one I wanted to do it with.

Hayır, hayır o yüzden değil.

No no, it's it's not that.

Ne polis ne de sen bana inanıyorsun, bu yüzden söylesene, ne hakkında konuşmak istiyorsun?

Police don't believe me, you don't believe me, so tell me, what do you want to talk about?

Hayır, bu kötü bir şey değil. Fakat bu yüzden burada değilim.

No, it's not a bad thing, but it's not why I'm here.

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek Güzel bebek..

Huh? Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby

Ama bu yüzden o burada, değil mi?

But that's why he's here, isn't it?

Hayır, hayır o yüzden burada değilim.

No, no that's not why I'm here.

Biliyor musun işte tam olarak bu yüzden artık seninle bir şey yapmak istemiyorum.

You know what? This is exactly why I don't ever wanna do anything with you anymore.

Ama bu yüzden burada değilim.

But that's not why I'm here.

Evet, bu yüzden bu kadar iyi.

Yes, that's why it's so good.