yıI

Beş yıI önce bir adam vardı.

Five years ago there was one man.

Tamam o zaman, iki yıI sonra görüşürüz.

Okay. I'll see you in two years, then.

Ve bu bir kaç yıI önceydi.

And that was a few years ago.

İki yıI önce de evli bir çift geldi.

A married couple came two years ago.

Üç yıI sonra da öldü.

Three years later, he died.

Çok kötü bir yıI geçirdim.

I've had a very bad year.

Savaştan sonra beş yıI. Ne iş, ne para, hiçbir şey yok.

Five years after the war, no job, no money, nothing!

Jack, bu beş yıI önceydi.

Jack, it was five years ago.

Ben de kızımı iki yıI önce kaybettim.

I lost my daughter two years ago.

Benimki de altı yıI önce öldü.

Mine died about six years ago.