Turkish-English translations for yağlı:

oiled, oil · fat · greasy · oily · fatty · lean · adipose · sebaceous · other translations

yağlı oiled, oil

Eh, en azından sık sık senin kamyon içinde yağ gibi.

Well, at least as often as the oil in your truck.

Tamam, bir de yağ lazım.

All right, so I need oil.

Kutsal yağ gibi mi?

Like with holy oil?

Click to see more example sentences
yağlı fat

Benim adım Yağ değil

My name's not Fat

Yine de çok yağlı.

You're too fat anyway.

Evet, bu benim arkadaşım, akıllı, güzel ve oldukça iyi bir yağ yakıcı.

That's my friend, smart, pretty, and quite a fat burner.

Click to see more example sentences
yağlı greasy

Bilmiyorum, ben sadece yağlı bir şeyler istiyorum.

I don't know, I just want something greasy.

Evet, iyi ve yağlı.

Yes. Nice and greasy.

Bu şeyler çok yağlı.

These things are greasy.

Click to see more example sentences
yağlı oily

Ve sonra şu yağlı bez var, ama

And then there's that oily rag, but

Kızarmış tavuk çok yağlı olur.

Fried chicken is way too oily.

O kadar da tatlı değil biraz yağlı gibi.

He's not that cute, kind of oily.

Click to see more example sentences
yağlı fatty

Bilirsin, bu gerçekten yağlı.

You know, that's really fatty.

Güzel ve yağlı. bazen genç olanına bile.

Nice and fatty. even sometimes to the younger one.

Geniş, yağlı karaciğer.

Large, fatty liver.

Click to see more example sentences
yağlı lean

Yağsız protein, bütün tahıllar, sebzeler ve kokusuz balık yağı hapları.

lean protein, whole grains, veggies, and odorless fish oil caps.

Yağsız, aptal uçamayan kuş.

Stupid lean, flightless bird.

Hayır vernison yağsız bir ettir.

Oh no, venison's a lean meat.

yağlı adipose

Yağ; bir kriz durumunda kemik, saç ve organları da dönüştürebilir.

Oh, in a crisis, the adipose can convert bone and hair and internal organs.

Lauren Mackalvey'nin kayıp yağ dokusunu başka nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum.

I don't know how else to explain Lauren Mackalvey's missing adipose.

yağlı sebaceous

Günaydın, bayan, ben içtenlikle inanıyorum ki, bu bir tümör değil, sadece bir yağ kisti.

Good morning mam, I sincerely don't believe it is a tumor but a sebaceous cyst