yağların

Eh, en azından sık sık senin kamyon içinde yağ gibi.

Well, at least as often as the oil in your truck.

Margaret, Kocan bu yağ için tam olarak ne dedi?

Margaret, what did your husband say exactly about this oil?

Benim adım Yağ değil

My name's not Fat

Biraz daha yağ lazım.

They just need more fat.

Çok özel ve nadir bulunan bir yağ.

It's very special and very rare.

Ama gerçek şu ki, bir gün kar yağmaya başladı.

But the truth is one day it started to snow.

Sana söylemiştim, bu yağ değil güç!

I told you it's not fat, it's power!

Ama geçen yıl bir gece geç bir saatti ve dışarıda yağmur yağıyordu.

But one night last year it was late and it was raining outside.

İçinde yağ olan bir şeye ihtiyacım var bugün.

I need something with fat in it today.

Bu yıl kar erken yağdı, değil mi?

The snow is early this year, isn't it?