ya

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Peki ya sen? Sen ne yapıyorsun?

What about you, what do you do?

Peki ya sen ve ben?

What about you and me?

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Hakkında başka bir şey bilmiyor musun yani? Ne yapıyor ya da evli mi?

So you don't know anything else about him like what he does or if he's married or anything?

Nasıl ya da neden bilmiyorum, Ama eminim ki bunun için çok güzel bir neden vardır,

I don't know how, I don't know why, but I'm sure there's a very good reason for it.

Sen, sen ve sen! Peki ya sen?

You, you and you! what about you?.

Ya sen ne dersin?

What about you?

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Ama ya şimdi, ya hiç.

But it's now or never.