Turkish-English translations for yak:

close · closer · Yak · other translations

We also found translations for word yak in English.

yak close

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Daha önce bir insana bu kadar yakın olmamıştım.

I've never been this close to a human before

Hayır, ama çok yakın.

But that's really close.

Click to see more example sentences
yak closer

Eski San Juan'a yakın ve burada çocuklar için daha fazla şey var, o yüzden Merhaba Steven.

It's closer to Old San Juan, and there's more stuff for kids to do here, so hi, Steven.

En azından onu geri getirmeye daha yakınız.

Well, at least we're closer to bringing him back.

Size daha yakın bir hikaye ile başlayın.

Start with a story that's closer to you.

Click to see more example sentences
yak Yak

Evet, akua ve sarı blah, blah, blah, yak, yak, yak.

Yes, aqua and yellow blah, blah, blah, yak, yak, yak.

Evet, bir inek, bir at, bir yak ve tavuklar.

Yes, a cow, a horse, a yak and chickens.

Bir Kenny Naylon ve bir Kenny Yak istiyoruz.

We want a Kenny nylon and a Kenny yak.

Click to see more example sentences