yansıtma

Biliyor musun buna, "yansıtma nevrozu" deriz. Bu durumda hasta

You know, this is called a "transference neurosis," where the patient

Biliyor musun buna, "yansıtma nevrozu" deriz. Bu durumda hasta

You know, this is called a "transference neurosis", where the patient

Bu bir kalkan yansıtma rölesi.

It's a shield emitter relay.

Yansıtma için hazır olun!

Get ready for the reflection!

Bu yansıtma hakkında.

It's about reflection.

Böyle bir yansıtma görmemiştim.

I've never seen such projecting.

Bu romantizm-aşk meselesi, sadece bir yansıtma, değil mi?

This whole romantic-love thing, it's just a projection anyway, right?

Yo, bu yansıtma değil.

No, that's not projecting.

Yansıtma panelleri çalıştırıldı.

Reflection panels engaged.

Bu bir yansıtma hatası.

This is false reflecting.