yapalım

Peki biz ne yapalım?

So what do we do?

O zaman bu konuda bir şeyler yapalım.

Then let's do something about that.

Tamam. O zaman hadi bununla ilgili bir şeyler yapalım.

Okay, well, then let's go do something about it.

Tamam, şey yapalım Şu an bir şey yapmıyorsun, değil mi?

Okay, let's you're not doing anything right now, are you?

Hadi onun için güzel bir şeyler yapalım.

Let's do something nice for him.

Peki ne yapalım, o zaman?

So what do we do, then?

Tamam, hadi şu işi yapalım, tamam mı?

All right, let's just do this, okay?

Tamam, ne yapalım o zaman?

Okay, so what do we do?

O zaman başka bir şey yapalım.

Then let's do something else.

Hadi bu konuda bir şeyler yapalım.

Let's do something about that.