yapaylığı

O galeta tadı bile alınmıyor hiç nişasta yok ve herhangi bir yapaylık tadı da alınmıyor.

I mean you don't even notice the bread-rusk, there's no starch, and there's no taste of cardboard.

Bu simülatör nasıl bir performans sergilerse sergilesin biz sadece yapaylığı yok ediyoruz.

Whatever performance this Sim puts on, remember: We are only demolishing artificiality!

Her yerde yapaylığı gördü.

He saw fakes everywhere.