yapmıştım

Kötü bir adam için iyi bir şey yapmıştım.

I did a good thing for a bad man.

Üç yıl önce bu aileyi bir arada tutmak için bir seçim yapmıştım.

Three years ago I made a choice to keep this family together.

Çünkü bir zamanlar ben de o genç adamın yaptığını yapmıştım.

Because I was once that young man who would have done it.

Evet, sanırım bunu uzun zaman önce yapmıştım.

Yes, I think I did. A long time ago.

Bak, bunu daha önce de yapmıştım, tekrar da yapabilirim.

Look, I've done it before, I can do it again.

Biliyordum. Çünkü bir zamanlar ben de o genç adamın yaptığını yapmıştım.

I knew, because I was once that young man who would have done it.

Güven bana. Daha önce de yapmıştım.

Trust me, I've done this before.

Çünkü annem gerçekten oradaydı ve sonunda onun için bir şeyler yapmıştım.

Because really she was there and I'd finally done something for her.

Ben bu daha önce yapmıştım.

I have done this before.

Ben de bunun gibi bir şey yapmıştım.

You know, I did something like this once.