yapmaya

Hayır, lütfen, yapma, lütfen. Lütfen bunu yapma.

No, please don't, no please, don't do this.

Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu.

Please, please, please don't do this.

Lütfen, lütfen, lütfen yapma.

Please, please, please don't.

Bak, senin yapman gereken şeyler var ve çok önemli şeyler ve ben sana onları yapma diyemem.

Look, you have things to do and they're very important things and I can't tell you not to do them.

Hayır, lütfen, bunu yapma, lütfen!

No, please, don't do it, please!

Lütfen. Lütfen bunu yapma.

Please please don't do that.

Hayır hayır, yapma lütfen, yapma.

No no no, please don't, don't.

Lütfen bunu yapma. Lütfen.

Please don't do this Please

Hayır, hayır lütfen yapma bunu.

No, no, please. Don't do this.

Lütfen bunu yapma, tamam mı?

Please don't do that, all right?