yarış

Çünkü yarın, herkes her istediğini yapacak ve herkes çok mutlu olacak!

Because tomorrow, everyone will have everything... .and everyone will be very happy!

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Hepsi olacak, belki bugün değil, belki yarın da değil ama birgün olacak.

It's all gonna be here. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it's coming.

Tatlım seni seviyor ve anlıyorum ama yarın benim için çok önemli bir gün.

Honey, I love you, and I hear you, but I have a really big day tomorrow.

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Dinle, yarın biraz paraya ihtiyacım olacak çünkü sana bir şeyler almak istiyorum.

Listen. Tomorrow, I'm gonna need some money because I'd like to buy you something.

Sonra sana ne dediğini söylerim yarın sabah ilk olarak, tamam mı?

Then I'll tell you what he said first thing tomorrow morning, okay?

Çünkü bugün kötü bir şey olsa bile yarın iyi bir şeyler olabilir.

Because even if something bad happens today something good might happen tomorrow.

Ama bu gece değil, yarın gece de değil, ondan sonraki gece

But not tonight, not tomorrow night, but the night after that.

Üzgünüm ama o hâlhâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.