Turkish-English translations for yarım:

half · semi- · other translations

yarım half

Bir, iki, üç, dört, beş ve yarım da ufaklık için.

One, two, three, four, five, and half for the little one.

Sadece yarım saat mi?

Only half an hour?

Bay Simpson, yarım milyon dolarınız var mı?

Mr. Simpson, do you have half a million dollars?

Click to see more example sentences
yarım semi-

Şu anda yarım açık kaputla çalışıyoruz.

We're working with a semi-pop-dog right now.

Ya da Yarım-Işık'ın Kabarık Okları!

Sau Sagetile Tumescente ale Semi-Luminii!

Sıralar yarım daire biçiminde dizilmiş.

The desks arranged in a semi-circle