yarat

Hayır, bu gerçekten işe yarayacak.

No, this is really gonna work.

Sence bu gerçekten işe yarayacak mı?

You really think this will work?

Sence bu işe yarayacak gerçekten?

And you really think that's gonna work?

Siz bir aile olarak birlikte olabilir böylece O, bu daha iyi bir dünya yarattı.

He created this better world so that you guys could be together again, as a family.

Bu işe yarayacak, değil mi?

This is gonna work, right?

Eminim bunu daha önce de yaptın, ve senin için işe yaradı.

I'm sure you've done it before, and it's worked for you.

Evet, bu işe yarayacak.

Yeah, this is gonna work.

Tamam, bu işe yarayacak.

Okay, this is gonna work.

Bu işe yarayacak sence?

Do you think this will work?

Yani sence bu işe yarayacak mı?

So you think this will work?