yardımcısı

Senin kim veya ne olduğunu bilmiyorum ama yardımına ihtiyacım var.

I don't know who or what you are, but I need your help.

Pekala, yeni bir planım var, daha iyi bir plan ama yardımına ihtiyacım var, tamam mı?

Okay, I got a new plan, it's a better plan but I need your help, okay?

Bay Todd, yardımıma ihtiyacı olan bir kız var. Çok üzgün ve yalnız bir kız, ayrıca çok güzel

Mr. Todd, there's a girl who needs my help, such a sad girl and lonely, and beautiful too and

Bay Todd, yardımıma ihtiyacı olan bir kız var. Çok üzgün, çok yalnız, çok da güzel bir kız.

Mr Todd, there's a girl who needs my help such a sad girl, and lonely, but beautiful too and

Gerçekten üzgünüm, ama biraz yardıma ihtiyacımız var.

I'm really sorry, but we need some help here.

Yeni bir şey üzerinde çalışıyor. Biraz yardıma ihtiyacı var, hepsi bu.

He's working on something new, he just needs a little help, that's all.

Bu yüzden de senin yardımına ihtiyacım yok!

That is why I don't need your help!

Bu yüzden buradayım, çünkü yardımına ihtiyacım var.

That's why I'm here, because I need your help.

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Ben senin babanım ve yardımına ihtiyacım var!

I'm your father and I need your help!