yastıkları

Bana bir iyilik yap ve yastığının altını kontrol et.

Do me a favor and check under your pillow.

Tamam, bu gece onu yastığının altına koy.

Well, you put it under your pillow tonight.

Ve bu gece onu yastığının altına koyacağız.

And we'll put it under your pillow, tonight.

Yastığının altında bir otobüs tarifesi var.

There's a bus schedule underneath your pillow.

Çünkü dün gece onu Cody'nin yastığının altında buldum.

Because I found it under Cody's pillow last night.

Ne bekliyordun ki, Megan, Yastığının üstünde nane mi?

What were you expecting, Megan, a mint on your pillow?

Günde üç öğün yemek, temiz giysiler ve yastıklar talep ederdi.

He demanded three meals a day, clean clothes, and pillows.

Bir vazo ve yastıklar.

And a vase. And pillows.

Herkes yastığının altında bir Derringer bulundurduğunu bilir, tatlım.

Everyone knows you keep a Derringer under your pillow, darlin'.

Sonunda sana düzgün yastıklar buldum.

I finally found you decent pillows.