yayalara

Bir de yayalara bir şeyler fırlatmak yok. tabi ki onlar bunu hak etmedikçe.

Also, no throwing objects at pedestrians, unless, of course, they deserve it.

Bu yüzden o da şehir projelerini yayalara kapalı, latte içilebilen parka çevirmeye çalışıyor.

That's because he wants to turn the city's projects into a yuppie, latte-drinking, pedestrianized theme park.

Hastalar geliyor. Taksi şoförü yayalara çarpmış.

Incoming trauma cab driver versus pedestrians.

Emniyet kemeri takmayan şoför acildeki yayalara çarpmış.

Unbelted driver ran into those pedestrians in trauma.