yazılmaz

Ve bosa Şerif Cogburn? Peşinizden gelmem bosa olur? O kelime B-O-S-A diye yazılmaz.

And futile, Marshal Cogburn, "Pursuit would be futile," is not spelt F-U-D-E-L.

S-e-v-g-l-i değil, s-e-v-g-i-l-i, ve "Sarah" iki R ile yazılmaz, King.

It ain't D-E-R-E. It's D-E-A-R. And Sarah ain't got no two R's, King.

O kelime B-O-S-A diye yazılmaz.

It's not spelled, F-U-D-E-L.