Turkish-English translations for yedi:

seven · eat · other translations

yedi seven

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Bir, ik, üç ve dört. beş ve altı, yedi ve sekiz.

One and two, three and four five and six, seven and eight.

Sanırım bu yedi yıl boyunca kötü şans demek.

I guess that's seven years bad luck, then.

Click to see more example sentences
yedi eat

Ve onları yedi mi?

And did she eat them?

Ben mısır ektim, ve onlar onu yedi. ve ben ne yiyeceğim?

I plant corn, and they eat it. And what shall I eat?

Beyaz yılan onu yedi mi yoksa?

Did the white snake eat her?

Click to see more example sentences