yedim

Bu yüzden çok fazla yedim.

That's why I had so much.

Üç yıl boyunca, her gece, her hafta sonu, yemeği burada yedim.

Three years, every night, every weekend I had dinner out here!

Hayır, tatlım, üç dört tane yedim zaten.

No, honey, I've already had three or four.

Aslında ben onlardan bir tane yedim.

Actually, I already had one of those

Ben yedim, çok kötü değil.

I have. It's not bad.

Ben zaten yedim, yani bir kahve ve ya başka bir şey alırım.

I already ate, So I'll just grab a coffee or something.

Ben zaten yeterince yedim.

I've already had enough.

Ben yemek yedim ama sana da bir şeyler getirdim.

I've already had dinner, but I've brought some for you.

Bugün için yeterince yedim.

For today I have enough.

Hayır değil Julia. Ben biraz yedim. Çok güzel olmuş tatlım.

No, it's not, Julia, I've got some and it's very good, honey.