yellenme

Yarım yüz felci, geçici körlük, salya akıtma diş etleri kanamaları, ereksiyon problemleri kontrol edilemeyen yellenme.

Partial facial paralysis, temporary blindness, drooling bleeding gums, erectile dysfunction uncontrollable flatulence.

Burası biraz entelektüel yellenme gibi olmuş, değil mi?

It's a little bit like intellectual wind-breaking, isn't it?

Bunun anlamı yellenme.

That means farting.

Para konusunda aptal ve yellenme bağımlısı

Foolish about money, and given to flatulence.

Ona Georgia O'Yellenme diyoruz.

We call her Georgia O'Queefe.