yemi

Senin için komik bir hikâyem var.

I've got a funny story for you.

Ve bu da benim hikâyem. Onun değil.

And this is my story not her.

Ama bu benim hikâyem hakkında değil.

But this isn't about my story.

Sizin için özel bir hikâyem var.

I've got a special story for you.

Senin için bir hikâyem var.

I got a story for you.

Bak, bu benim hikâyem.

Look, this is my story.

Bu da benim hikâyem.

This is my story.

Evet. Bir hikâyem var.

Yeah, I got a story.

Bu artık benim de hikâyem.

This is my story now, too.

Bu benim hikâyem mi?

Is that my story?