yengeçlerin

Yengeç adam için bir tuzağa ihtiyacımız var değil mi, Fred?

What we need is a trap for the man crab, right, fred?

Bakın bir, iki, üç, dört, beş, halbuki yengeçlerin normalde sadece dört çift.

Look one, two, three, four, five, whereas normal crabs just have four.

Somon, yengeç ve karides, jambon ve dil?

Salmon, crab and shrimp, ham and tongue?

İlk olarak yengeç eski kabuğun içinde tamamen yeni bir deri oluşturur.

First the crab grows an entirely new skin within the old shell.

Sadece burada oturup, pahalı yengeç mücveri yiyorum.

I'm just sitting here, eating expensive crab cakes.

Özür dilerim, diğerleri de yengeç ve karides.

Oh, I'm sorry. The others are crab and shrimp.

Bu yüzden her yengeç eninde sonunda kabuk değiştirmeli ve daha büyük bir tane üretmeli.

So each crab eventually has to shed its shell and produce a bigger one.

Bir yengeç, tilki, ayı, ve son olarak küçük bir arıya.

A crab, a fox, a bear, and last a little bee.

Yengeç Adam, iki bira, ve birini kasekase içine koy lütfen.

Crab Man, two beers, and put one in a bowl, please.

Somon alayım. Bir de yengeç ve karides.

I want the salmon, and crab and shrimp.