yeniden

Evet, seni yeniden görmek güzel

Yes, nice to see you again

Evet, seni yeniden görmek güzel.

Yes. Nice to see you again.

Seni yeniden görmek çok güzel.

Really great to see you again.

Seni yeniden görmek çok güzel, anne.

It's good to see you again, Mom.

John, seni yeniden görmek çok güzel.

John, it's good to see you again.

Evet, ama şimdi yeniden başlamak için bir şansın var, değil mi?

Yeah, but now you got a chance to start over. You know?

Seni yeniden görmek güzel, Anne

Nice to see you again, Mother

Seni yeniden görmek güzel, evlat.

Good to see you again, son.

Sizi yeniden görmek çok güzel Doktor.

It's good to see you again, Doctor.

Tamam, buraya geri gel ve yeniden söyle.

Well, come back here and say that.