yere

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Bu yeri ve zamanı değil, Benim için bir şeyin var mı?

This isn't the time or the place, but do you have something for me?

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?

İyi bir adam olduğunu biliyorum. O iyi adamın hala oralarda bir yerde olduğunu da biliyorum.

I know that you are a good man, and I know that man Is still in there somewhere.

Senin gibi güzel bir kız böyle bir yerde ne yapıyor?

What's a nice girl like you doing in a place like this?

Anlıyorum eğer sen gibi daha çok insan olsaydı dünya çok daha iyi bir yer olurdu.

I understand that if everyone was more like you, the world would be a better place.

Orada bir yerde gerçekten bana özel bir şey olduğunu biliyorum.

I just know that there's something really special out there for me.

Senin gibi hoş bir adamın böyle bir yerde ne işi var?

So what's a nice guy like you doing in a place like this?

Böyle hoş bir yerde senin gibi bir kız ne yapıyor?

What's a nice place like this doing with a girl like you?

Senin gibi bir adam için her zaman yer vardır.

There's always a place for a man like you.